Akumulacioni ili protočni bojler?

Ukoliko je došlo vrijeme za kupovinu novog uređaja za zagrijevanje vode u kupatilu, u tekstu koji slijedi saznajte koje su prednosti i nedostaci akumulacionog, odnosno protočnog bojlera. 


Sistemi i uređaji za pripremu sanitarne tople vode neizostavni su u svakom prostoru namjenjenom dužem boravnku ljudi. Slično sistemima za grijanje i klimatizaciju prostora, osnovna podjela sistema za pripremu tople vode jeste na lokalne i centralizovane. U domaćinstvima koja nemaju centralizovan sistem za zagrijevanje vode, u kupatilu se najčešće koriste električni bojleri, koji mogu biti akumulacioni ili protočni. Oni se razlikuju po načinu pripreme tople vode, i kako im sami nazivi govore, akumulacioni bojleri zagrevaju određenu količinu vode koja je akumulirana u njihovom rezervoaru, dok protočni bojleri trenutno zagrijavaju vodu koja kroz njih protiče.


AKUMULACIONI BOJLERI

Akumulacioni ili protočni bojler?Prvo ćemo se pozabaviti akumulacionim bojlerima, koji se za zagrjiavanje vode u kupatiluu na našim prostorima koriste mnogo češće nego protočni. Akumulacioni bojleri zagrijevaju određenu količinu vode (zavisno od zapremine) na podešenu temperaturu, a kada se ona potroši, potrebno je izvijesno vrijeme da bi se nova količina zagrijala. Dok zagrijava hladnu vodu, bojler troši veliku količinu energije (električni bojleri su jedan od najvećih potrošača u domaćinstvu), ali se njegova potrošnja na tome ne završava. Naime, voda akumulirana u bojleru se konstantno hladi, pa je bojler konstano i dogrijeva do zadate temperature. Koliko energije će se trošiti dogrijevanjem vode zavisi od kvaliteta termoizolacije bojlera, temperature prostorije u kojoj se on nalazi, ali i zadate temperature. Što je veća temperatura podešena na termostatu, veći će biti toplotni gubici. Većina proizvođača preporučuje podešavanje termostata na srednju vrijednost kao optimalnu varijantu, kako sa aspekta potriošnje enerije, tako i za vijek trajanja bojlera. Kao način za smanjenje potrošnje električne energije mnogi praktikuju uključivanje bojlera samo noću, kada se obralunava tzv. “jeftina struja”, dok ga preko dana drže isključenim. Ovo nesumnjibo donosi značajnu uštedu, ali samo pod uslovom da je količina akumulirane tople vode dovoljna zna dnevne potrebe domaćinstva. To, dakle, važi za samce i eventualno male porodice, dok za one s velikim brojem članova nije izvodljivo. Mnogo veće porodice pokušavaju da smanje troškove tako što bojler uključuju samo pred tuširanje. Međutim, ukoliko to činite više puta dnevno, lako ćete doći do toga da trošite više struje nego da držite bojler uključen čitav dan. Naime, za zagrijavanje nove količine hladne vode bojler troši mnogo više energije nego za dogrijevanje već tople. Dakle, ukoliko dnevne potrebe domaćinstva zahrijevaju višestruko pražnjenje bojlera i ponovno zagrijavanje nove količine vode, nemojte praktikovati njegovo isključivanje (osim, naravno, kada se tuširate).

Prednost akumulacionih bojlera u odnosnu na protočne jesu niža cijena i mnogo jednostavnija montaža i servis. S druge strane, njihov životni vijek iznosi 10-15 godina, što je manje nego kod protočnih, a takođe ih je potrebno češće servisirati. Najčešći kvar koji pogađa ove uređaje jeste otkazivanje grijača usled taloženja kamenca. Ovo se može preduprediti redovnim čišćenjem. Jedan od ozbiljnijih kvaromva jeste curenje kazana, i ukoliko do toga dođe, najisplativije rješenje uglavnoj je kupovina novog bojlera. Na kraju, važno je napomenuti da svi električni uređaji koji podrazumijevaju kontakt sa vodom predstavljaju veliki bezbjedonosni rizik. Zato nemojte zanemarizi redovno servisiranje akumulacionog bojlera i obavezno ga isključite tokom tuširanja.

PROTOČNI BOJLERI

Akumulacioni ili protočni bojler?Kad je već rečeno, protočni bojleri jesu uređaji koji trenutno zagrijevaju vodu koja kroz njih protiče. To donosi veliki komfor jer toplu vodu uvijek imate na raspolaganju, bez obzira da li se neko prije vas tuširao. Istovremeno, ovakav način rada znači racionalniju potrošnju enerije, jer se zagrijeva ona količina vode koja se i troši – nema gubljenja toplote usled hlađenja zagrijane vode u bojleru, a samim tim ni njenog višestrukog dogrijevanja. Osim toga, protočni bojler može vas služiti više od dvije decenije, a zahtjeva minimalno održavanje. Još jedna njegova velika prednost u odnosu na akumulacione jeste veličina.  Budući da voda kroz njih samo prolazi, protočni bojleri imaju vrlo kompaktne dimenzije, te se lako i diskretno mogu smjestiti u svako kupatil.

Sve gore navedeno ide u prilog protočnim bojlerima u odnosu na akumulacione. Međutim, komfor koji oni nude, naravno, ima i svoju cijenu. Prvo, protočni bojleri skuplji su od akumulacionih. Međutim, ukoliko ugradnja protočnog bojlera nije planirana pri samoj gradnji, cokema samog uređaja najmanji je problem. Naime, zbog trenutnog zagrijavanja vode grijač električnog protočnog bojlera ima izuzetno veliku snagu, zbog čega ovaj uređaj zahtjeva posebnu električnu instalaciju. Ukoliko se on, dakle, ugrađuje u postojeći objekat u kom nije od početka planiran, to znači komplikovane i obimne radove, naročito ukoliko se ne radi o individualnom stanovanju već o stanu u višespratnici. Izvođenje neophodnih električnih instalacija moglo bi vas koštati mnogo više nego sam bojler.

Izvor teksta: Kuhinje & Kupatila