Ukoliko želite profesionalne fotografije u punom formatu i vašem vlasništvu cjenovnik je na linku

Cjenovnik foto i video usluga