Poništena Odluka o Javnim Parkiralištima

 

Kako javljaju Vijesti, poništena je odluka o javnim parkiralištima iz 2015 godine što znači da parking servis Podgorica više nema pravo da naplaćuje naknadu za parking na javnim parkiralištima. Ustavni sud je ovu odluku obrazložio jer dosadašnja naplata nije bila oslonjena na Zakon o komunalnim djelatnostima koji je izmijenjen u februaru 2018 godine U prevodu ovo znači da je naplata parkinga bila nelegalna skoro dvije godine.

Ovoj novoj situaciji možemo da zahvalimo mreži za afirmaciju nevladinog sektora “ Mans“ koja je podnijela zahtjev za poništaj Ustavnom sudu.

Da li ćemo imati pravo na nadoknadu štete nije posve jasno, pa bi stoga oko tog pitanja trebalo konsultovati pravnike.