Kopaju se kanali za isntalacije

Dio ulice Vuka Karadzića zajedno sa Ulicom Marka Miljanova ovih dana dobija instalacije. Kako kažu radnici na gradilištu izgradnja teče po planu, a do sada je završen veliki deo posla. Ono što je završeno od posla jesu ivičnjaci sa desne strane iz pravca centra Ulice Slobode, urađena kanalizacija. Sa te strane je ostalo da se završe trotoari, a da se isti taj posao počne raditi i sa druge strane. Na toj drugoj strani je planiran parking, kao i da se asfaltira saobraćajnica.

Dužina ovog dijela ulice je oko 273 metra. Kolovoz je širine 4,5 metara, sa obostranim podužnim parkingom širine dva metra i sa obostranim trotoarom promjenjive širine. S obzirom da se radi o saobraćajnici užeg gradskog jezgra koja predstavlja nastavak Karađorđeve ulice, predviđeno je popločavanje trotoara kamenim pločama, a parking mesta će biti od behaton elemenata. Ulicu će krasiti 38 odraslih sadnica kamfora i to pored postojećeg zelenila.

Vrijednost radova je 852.417 eura, a rok zavrsetka radova je 90 dana.