Ukoliko nijeste formirali cijenu stavite broj 1
Slikajte samo prednju stranu ličnog dokumenta ( lična karta, vozačka ili pasoš) i ubacite u ovo polje